Aanmelden

Stap 1 

Bekijk in het stroomschema hieronder of uw cliënt in aanmerking komt voor aanmelding via het CCPA.

Download het stroomschema hier

 

Stap 2

Komt uit het stroomschema naar voren dat directe opname noodzakelijk is, zorg dan dat u de volgende gegevens bij de hand hebt:

  • Cliëntgegevens (NAW, geboortedatum, BSN)
  • Gegevens van de contactpersoon
  • Indien aanwezig: Wlz-indicatie
  • Diagnose en door wie die gesteld is
  • Basale gegevens over functioneren (ADL, mobiliteit, zelfzorg, voeding, psychisch en communicatief functioneren). Eventueel zorgplan uit dossier thuiszorg
  • Gegevens huisarts en apotheek
  • Actueel medicatie-overzicht

 

Stap 3

U belt met het CCPA via: [085-0737610 ] . U krijgt een verpleegkundige aan de lijn. Samen met u wordt gekeken welke zorg passend is en welke zorginstelling ruimte heeft om binnen 24 uur de juiste zorg te kunnen bieden. Aanmelding voor het CCPA kunnen alleen telefonisch worden gedaan. Daarnaast zal u gevraagd worden:

  • of er sprake is van risicovolle handelingen,
  • of er (een vermoeden van) BRMO-infectie bestaat
  • of er sprake is van een IBS-opname, dan dient een afschrift van de IBS te worden verstrekt aan de triagist die de opname coördineert, dit in lijn met de Wet Zorg en Dwang

 

Stap 4

De triagist van het CCPA neemt contact op met de zorginstelling om de overdracht goed en tijdig te regelen. Zodra een plaatsing is georganiseerd koppelen wij dit aan u terug. Indien er een overdracht van behandelaar plaatsvindt, geven wij aan u door wie de medische overdracht kan doen en wanneer dit kan plaatsvinden.

Bereikbaarheid

U kunt ons bereiken op werkdagen van 9:00-17:00 uur onder nummer 085-0737610 of via de mail contact@ccpapeldoorn.nl

In de weekenden kunt u via https://vindvrijeplaatsen.verzorgdeoverdracht.nl/ zien welke organisaties een geschikte crisisplek beschikbaar heeft. U dient dan zelf contact op te nemen met deze organisatie.

Buiten werktijden

Laat uw contactgegevens achter, dan bellen wij u zo spoedig mogelijk terug.

Wie in aanmerking komt voor opname via het CCPA en hoe het aanmeldingsproces verloopt leest u hier.