Nieuws

Kwetsbare ouderen in regio Apeldoorn sneller voorzien van crisiszorg

Apeldoorn, 9 februari 2022

Het Crisis Coördinatiepunt Apeldoorn is een vaste waarde is geworden in de regio Apeldoorn. Het is een initiatief van het zorgkantoor en verschillende regionale zorgorganisaties. Na evaluatie blijkt dat het zich onmisbaar heeft gemaakt in de ouderenzorg.

De basis van het Crisis Coördinatiepunt Apeldoorn (CCPA) is het gezamenlijk verantwoordelijkheid nemen om de acute zorg voor kwetsbare ouderen te regelen. Het gaat dan om ouderen die plotseling niet meer thuis kunnen wonen, maar waarvoor geen ziekenhuisopname nodig is. Concreet ondersteunt het coördinatiepunt verwijzers, zoals huisartsen en specialisten, tijdens dit soort crisissituaties. Deze verwijzers krijgen namelijk relatief weinig te maken met deze problematiek. Hierdoor bouwen ze weinig routine op in het kiezen en organiseren van de beste opvangplek voor patiënten. Met de hulp van het CCPA komen cliënten sneller op het juiste bed en ontvangen ze de juiste zorg.

Het CCPA coördineert dagelijks in verschillende crisissituaties. Iedere twee weken is er een evaluatiebijeenkomst waarin de verschillende organisaties samenkomen om ontstane situaties te bespreken. Hierbij sluiten regelmatig regiopartners aan. Zo leren de organisaties samen en dit versterkt de samenwerking. Ook heeft het coördinatiepunt ook gezorgd voor een eenduidige procedure rondom crisisopvang. Deze samenwerking brengt rust voor de patiënt en zorgt voor onderlinge verbinding en kennisdeling tussen de deelnemende zorgorganisaties.

Vervolgproject
Het CCPA is dus begonnen als project, maar nu een vaste waarde in de regio. Margje Mahler is Directeur Zorg en Welzijn van Zorggroep Apeldoorn en omstreken en voorzitter van de stuurgroep. Ze vertelt: ‘Ik ben enorm trots dat we dit met elkaar hebben bereikt. Er is veel waardering voor de triagisten die namens de organisaties de crisisplaatsen verzorgen. Daarmee is het CCPA een vaste waarde geworden in het zorglandschap van Apeldoorn en omgeving.’ De ambitie van de stuurgroep is groot. Zo wordt op dit moment de eerste stap gezet in het oprichten van een vervolgproject. Dit project is gericht op de eerstelijns zorg, de zorg waar geen verwijzer voor nodig is, en de beschikbaarheid binnen de thuiszorg.

Het Crisis Coördinatiepunt Apeldoorn is een initiatief van Atlant, Huisartsen regio Apeldoorn (HRA HOOG), Vérian, Viattence, Klein Geluk, Zorggroep Apeldoorn e.o., Gelre ziekenhuizen, in samenwerking met Zorgkantoor Zilveren Kruis.