Over CCPA

Het Crisis Coördinatiepunt Apeldoorn (CCPA) is er voor verwijzers; huisartsen uit regio Apeldoorn, artsen van de huisartsenpost en de Spoedeisende hulp , die op zoek zijn naar een beschikbare zorgplek voor cliënten, waarbij er een noodzaak is van 24-uurs zorg.

Het CCPA is een samenwerkingsverband tussen zorgaanbieders in de regio Apeldoorn. Aan het CCPA nemen de volgende organisaties deel: Gelre ziekenhuizen, Huisartsen regio Apeldoorn als onderdeel van Huisartsen Organisatie Oost Gelderland (HOOG), Verian, Viattence, Atlant, KleinGeluk en Zorggroep Apeldoorn en omstreken.

Het CCPA wordt bemand door medewerkers van drie organisaties, te weten: Atlant, Gelre ziekenhuis en Zorggroep Apeldoorn en omstreken.

Wat doet het CCPA? 
Het CCPA biedt u als arts ondersteuning bij een optimale plaatsing en doorstroom van cliënten in een crisissituatie. Het doel van het CCPA is dat cliënten met een crisishulpvraag op het juiste moment, met de juiste indicatie, op het best beschikbare crisisbed wordt geplaatst.

Hoe werkt het CCPA? 
De deskundige triagisten van het coördinatiepunt hebben een actueel overzicht van de beschikbare bedden voor crisiszorg in de hele regio Apeldoorn. Met u onderzoeken wij welke zorg het best passend is voor de cliënt. Mocht er een opname noodzakelijk zijn, kijken wij met u waar de cliënt geplaatst kan worden. Uitgangspunt hierbij is, de juiste zorg op het juiste moment en op de juiste plek.

Daaronder vallen:

  • Eerste lijnsverblijf (ELV)
  • Geriatrische revalidatiezorg (GRZ)
  • Langdurige zorg (Wlz)

Zorgcoördinatie goed geregeld